Transparència municipal

L'accés a la informació pública i la transparència són dos dels eixos fonamentals de l'acció política municipal. Aquí podràs fer el seguiment i comentar el Pla d'Actuació Municipal, conèixer com i en què es gasta el pressupost i consultar alguns indicadors sobre la gestió municipal.