PAM 2015-2019

Pla d'Actuació Municipal de Vilanova i la Geltrú

Millorar els serveis de continuitat tecnològica i administració electrònica de l'ajuntament i organismes autònoms