PAM 2015-2019

Pla d'Actuació Municipal de Vilanova i la Geltrú

Promoure els valors de la responsabilitat social, l'ètica i el govern obert

Objectiu 4. 1. 3 - Integrar la dimensió ètica, la Responsabilitat Social i el Govern Obert en tots els àmbits de funcionament de l'Ajuntament
Actualització: 20/05/2019

Acció 4. 1. 3. 4 - Desplegar, aplicar i mantenir actualitzada la guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics a la contractació municipal
Responsable polític
Arnau Sanabra, Olga

Responsable tècnic
Gomariz Meseguer, Josep

Anotacions de seguiment

Data: 20/05/2019
Estat: 50%
Comentari:
- Maig 2019: Es reprèn el suport des de RSC als departaments en matèria de clausulat social

Data: 03/07/2018
Estat: 40%
Comentari: - Març 2018: Entra en vigor la nova llei de contractes (Ley 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic). Des de la unitat de RSC es deix de donar suport als diferents departaments en matèria de clausulat social. S’atura l’actualització de la guia.

Data: 22/01/2018
Estat: 40%
Comentari:
Febrer 2017 : Acord de JGL que redueix el pes del factor preu en els processos de licitació i regula la relació qualitat-preu.

Data: 30/01/2017
Estat: 40%
Comentari: Abril 2016: Sessions formatives al personal municipal que treballa amb processos de contractació (39 persones assistents)

Abril 2016: Incorporació a les meses de contractació d'un membre de la Unitat de Responsabilitat Social Corporativa

Data: 17/03/2016
Estat: 25%
Comentari: Gener 2016: obligació de justificar en tots els plecs de condicions la no incorporació de clàusules socials, ambientals o ètiques

Març 2016: sessió formativa de la guia a les empreses públiques vinculades a l’ajuntament (assistència 100% empreses convocades)

Pressupost

AnyImport% fons propis% fons externs
20150100 0
20160100 0
20170100 0
20180100 0
20190100 0

Indicadors

Descripció: % de processos de contractació iniciats, que han inclòs criteris socials, ambientals o ètics
Actualització: Anual
DataValor esperatValor real
31/12/2016 60,60%
31/12/2017 50%
31/12/2018

Comentaris ciutadania

2 valoracions  (2/0)Francisco Criado Burgos | 22/01/2016

Vetllar perquè els contractes de les empreses amb les que treballi l’ajuntament compleixin amb els requeriments legals de treball digne i de qualitatAfegeix el teu comentari

Nom
Correu electrònic

Comentari

Normes de participació i condicions d'ús
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no es fa responsable del contingut dels comentaris i es reserva el dret de retirar o eliminar-ne qualsevol que no respecti les altres opinions, que utilitzi un llenguatge ofensiu, difamatori, racista, violent o que atempti contra la dignitat de les persones o la legalitat vigent.IP: 54.146.98.143
Introdueix el codi del captcha

(Només es visualitzarà el teu nom, la data i el comentari)